O firmie

ISYS AUTOMATION Ltd. - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana 30 maja 1988 roku przez Marka Iskrzyńskiego i przyjaciół oraz została ujawniona w Rejestrze Handlowym nr 381 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna – Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy, z późniejszymi zmianami dokonanymi w dniu 27 sierpnia 2001 roku, numer pozycji rejestru 0000037325.

 

Zakres działalności firmy

Podstawowym zakresem działalności firmy jest między innymi projektowanie, montaż i produkcja modułów grzewczych stanowiących źródło ciepła central wentylacyjnych oraz innych technologii ogrzewania i suszenia powietrzem. Niezależnie, projektowanie, wykonawstwo, instalacja i serwis układów pomiarów i automatyki, tworzenie oprogramowania do systemów zarządzania, działalność innowacyjna polegająca na wdrażaniu nowoczesnych technik i technologii przemysłowych w zakresie sterowania i automatyki oraz produkcja nowoczesnych urządzeń kontrolno-sterujących. W czasie swojej działalności nasza firma była projektantem, wykonawcą lub podwykonawcą różnego rodzaju przedsięwzięć, które znalazły zastosowanie w rozmaitych branżach przemysłu oraz obiektach specjalnych na terenie kraju i za granicą.

Oprócz dostawy najnowszych technologii ogrzewania powietrzem, systemów sterowania i zarządzania oferujemy również profesjonalne usługi serwisowe w zakresie uruchomień i serwisowania i naprawy technologii ogrzewania powietrzem jak również wszelkiego rodzaju palników, w wykonaniu standardowym i specjalnym. Jesteśmy w stanie służyć wszelką pomocą mającą na celu rozwiązanie Państwa problemów w wyżej przedstawionym zakresie. Do dyspozycji naszych klientów znajduje się ponad 30 doskonałych projektantów, technologów i informatyków specjalizujących się w branżach przemysłowych.

 

Nasze urządzenia

Kiedyś dodatkowym, a obecnie jednym z podstawowych zakresów naszej działalności jest projektowanie oraz produkcja specjalnych urządzeń grzewczych, związanych generalnie z procesami spalania paliw ciekłych i gazowych. Na mocy podpisanych stosownych umów, projektujemy oraz wykonujemy systemy opalania oraz systemy sterowania dla urządzeń, stanowiących wyposażenie pododdziałów Wojska Polskiego oraz formacji paramilitarnych. Urządzenia te, służą do przygotowywania posiłków, produkcji ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania obiektów w trudnych warunkach polowych.

Na potrzeby technologii, w skład których wchodzą procesy suszenia oraz obróbki powietrzem, wytwarzamy urządzenia wyposażone w specjalizowane wymienniki ciepła bezpośrednio opalane olejem lub gazem. Wymienniki te coraz częściej znajdują zastosowanie jako tzw. moduły grzewcze zintegrowane z centralami klimatyzacyjnymi, gdzie z powodzeniem zastępują tradycyjne wymienniki typu woda/powietrze, zasilane z centralnej kotłowni wodnej.

Od marca 2005 roku technologia o nazwie „moduł grzewczy” stanowi naszą własność przemysłową, zastrzeżoną wzorem użytkowym – Prawo Ochronne nr 63543. Od września 2009 roku technologia o nazwie "kondensacyjny moduł grzewczy typu BETA" otrzymała ochronę patentową jako wynalazek własny - zgłoszenie nr P.389021.

 

Gwarancja

Nasze produkty objęte są gwarancją poprawnego wykonania i funkcjonowania, której czas trwania określają nasze Ogólne Warunki Dostawy i Płatności.

 

Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obejmuje swoim zasięgiem cały kraj oraz kraje ościenne.

 

GRUPA ISYS czyli firma ISYS AUTOMATION Ltd. oraz ISYS Sp. z o.o. ubezpieczone są od odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością gospodarczą z tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonym osobom trzecim. Wysokość sumy gwarancyjnej – 10.000.000 PLN.

 

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań z Państwa strony dotyczących naszej działalności, oferowanych przez nas produktów lub usług, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny:

ISYS AUTOMATION Ltd.

Biuro Obsługi Klienta
ul. Jedności Narodowej 45b
50-260 Wrocław
NIP: 894-00-06-244
KRS: 0000037325
REGON: 008260410
tel. 71 322 24 86
tel. 71 322 24 93
fax 71 322 25 48

 

ISYS sp. z o.o.

Serwis i produkcja
Raków 26
55-093 Kiełczów
NIP: 896-141-84-66
KRS: 0000264012
REGON: 020372921
tel. 71 314 81 06